thiết kế website

BẢNG GIÁ WEBSITE

Landing Page

900.000 đ

Landing Page do bạn chọn, hoặc công ty gợi ý
Tặng tên miền .com
Tặng Host 500MB, Băng thông không giới hạn
Tặng thiết kế logo
Tặng gói SEO từ khoá thương hiệu
Dựng Landing Page trong 1 -> 3 ngày
Miễn phí thiết kế 1 Banner
Miễn phí thiết kế 2 Slider
Cài đặt phần mềm Tawk.to chát trực tuyến
Có nút gọi điện tự động trên web
Thống kê số người truy cập
kết nối với mạng xã hội Facebook
Có phiên bản Mobile, Ipad, Macbook
Tối ưu SEO Landing Page trên Google

Hướng dẫn và bảo hành vĩnh viễn

Web giới thiệu

1.900.000 đ

Giao diện theo yêu cầu
Tặng tên miền .com
Tặng Host 800MB, Băng thông không giới hạn
Tặng thiết kế logo
Tặng gói SEO từ khoá thương hiệu
Dựng web và hiệu chỉnh trong 2 -> 4 ngày
Miễn phí thiết kế 2 Banner(trên cùng và bên phải)
Miễn phí thiết kế 3 Slider
Cài đặt phần mềm Tawk.to chát trực tuyến
Có nút gọi điện tự động trên web
Thống kê số người truy cập
kết nối với mạng xã hội Facebook
Có phiên bản Mobile, Ipad, Macbook
Tối ưu SEO Website trên Google
Hướng dẫn và bảo hành vĩnh viễn

Hỗ trợ đăng bài cho Website 01 tháng

Web tin tức

2.900.000 vnđ

Giao diện theo yêu cầu
Tặng tên miền .com
Tặng Host 1000MB, Băng thông không giới hạn
Tặng thiết kế logo
Tặng gói SEO từ khoá thương hiệu
Dựng Web và hiệu chỉnh trong 3 -> 5 ngày
Miễn phí thiết kế 3 Banner(1 banner trên cùng, 2 banner bên phải)
Miễn phí thiết kế 4 Slider
Cài đặt phần mềm Tawk.to chát trực tuyến
Có nút gọi điện tự động trên web
Thống kê số người truy cập
kết nối với mạng xã hội Facebook
Có phiên bản Mobile, Ipad, Macbook
Tối ưu SEO Landing Page trên Google
Hướng dẫn và bảo hành vĩnh viễn
Hỗ trợ đăng bài Full Website 01 tháng

Hỗ trợ bóc tách tin tức từ web khác

Web sản phẩm

3.900.000 đ

Giao diện theo yêu cầu
Tặng tên miền .com
Tặng Host 1500MB, Băng thông không giới hạn
Tặng thiết kế logo
Tặng gói SEO từ khoá thương hiệu
Dựng Landing Page trong 4 -> 6 ngày
Miễn phí thiết kế 3 Banner (1 banner trên cùng, 2 banner bên phải)
Miễn phí thiết kế 5 Slider
Cài đặt phần mềm Tawk.to chát trực tuyến
Có nút gọi điện tự động trên web
Thống kê số người truy cập
kết nối với mạng xã hội Facebook
Có phiên bản Mobile, Ipad, Macbook
Tối ưu SEO Landing Page trên Google
Hướng dẫn và bảo hành vĩnh viễn
Hỗ trợ đăng bài Full Website 01 tháng

Hỗ trợ bóc tách sản phẩm, dịch vụ từ web khác

Web bán hàng

4.900.000 đ

Giao diện theo yêu cầu
Tặng tên miền .com
Tặng Host 1800MB, Băng thông không giới hạn
Tặng thiết kế logo
Tặng gói SEO từ khoá thương hiệu
Dựng web và hiệu chỉnh trong 5 -> 7 ngày
Miễn phí thiết kế 4 Banner(1 banner trên cùng, 2 banner bên phải, 1 banner dưới cùng)
Miễn phí thiết kế 6 Slider
Cài đặt phần mềm Tawk.to chát trực tuyến
Có nút gọi điện tự động trên web
Thống kê số người truy cập
kết nối với mạng xã hội Facebook
Có giỏ hàng và thanh toán đơn hàng
Có sản phẩm bán chạy, khuyến mại, nổi bật
Có phiên bản Mobile, Ipad, Macbook
Tối ưu SEO Website trên Google
Hướng dẫn và bảo hành vĩnh viễn
Hỗ trợ đăng bài cho Website 01 tháng

Hỗ trợ bóc tách sản phẩm, dịch vụ từ web khác

Web khác

Liên hệ

Giao diện và chức năng theo yêu cầu
Tặng tên miền .com
Tặng Host 1800MB, Băng thông không giới hạn
Tặng thiết kế logo
Tặng gói SEO từ khoá thương hiệu
Dựng web và hiệu chỉnh trong 10 -> 30 ngày
Miễn phí thiết kế Banner
Miễn phí thiết kế Slider
Cài đặt phần mềm Tawk.to chát trực tuyến
Có nút gọi điện tự động trên web
Thống kê số người truy cập
kết nối với mạng xã hội Facebook
Có giỏ hàng và thanh toán đơn hàng
Có sản phẩm bán chạy, khuyến mại, nổi bật
Có phiên bản Mobile, Ipad, Macbook
Tối ưu SEO Website trên Google
Hướng dẫn và bảo hành vĩnh viễn
Hỗ trợ xây dựng ứng dụng cho web

Hỗ trợ bóc tách sản phẩm, dịch vụ từ web khác

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ WEBSITE TỐI ƯU


KHO GIAO DIỆN WEBSITE