HOSTING CÔNG NGHỆ SEO TỐC ĐỘ LOAD WEB NHANH

Hosting có ngay trong ngày, hỗ trợ cài đặt web, bảo mật và sao dữ liệu, chống hacker, hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Miễn phí hosting 1000MB khi thiết kế web Miễn phí tên miền .com khi thiết kế web
GÓI 800MB
650.000đ - 1 năm
Dung lượng 800mb
Băng thông không giới hạn
Sử dụng 1 tên miền
Tốc độ cao, backup dữ liệu an toàn, tặng 2 email
Đăng ký
GÓI 1500MB
950.000 đ - 1 năm
Dung lượng 1500mb
Băng thông không giới hạn
Sử dụng 3 tên miền
Tốc độ cao, backup dữ liệu an toàn, tặng 6 email
Đăng ký
GÓI 2500MB
1,500,000đ - 1 năm
Dung lượng 2500mb
Băng thông không giới hạn
Sử dụng 6 tên miền
Tốc độ cao, backup dữ liệu an toàn, tặng 10 email
Đăng ký
GÓI 5000MB
2,200,000đ - 1 năm
Dung lượng 5000mb
Băng thông không giới hạn
Sử dụng 12 tên miền
Tốc độ cao, backup dữ liệu an toàn, tặng 16 email
Đăng ký
GÓI 800MB
650.000đ - 1 năm
Dung lượng 800mb
Băng thông không giới hạn
Sử dụng 1 tên miền
Tốc độ cao, backup dữ liệu an toàn, tặng 2 email
Đăng ký
GÓI 1500MB
950.000 đ - 1 năm
Dung lượng 1500mb
Băng thông không giới hạn
Sử dụng 3 tên miền
Tốc độ cao, backup dữ liệu an toàn, tặng 6 email
Đăng ký
GÓI 2500MB
1,500,000đ - 1 năm
Dung lượng 2500mb
Băng thông không giới hạn
Sử dụng 6 tên miền
Tốc độ cao, backup dữ liệu an toàn, tặng 10 email
Đăng ký
GÓI 5000MB
2,200,000đ - 1 năm
Dung lượng 5000mb
Băng thông không giới hạn
Sử dụng 12 tên miền
Tốc độ cao, backup dữ liệu an toàn, tặng 16 email
Đăng ký